Menü

YENİ BİR DÜNYA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BURSA ŞUBE 2.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2021 günü saat: 18:00’da Şirinevler Mah. Ankara Cad. No.707 (Dörtdöner Yemek Salonu) YILDIRIM/BURSA adresinde aşağıdaki gündem maddelerine göre 2. Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 31.03.2021 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılmasına, gündemin ve kongre ilanının derneğe ait web sayfasında ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM
1.Yoklama ve Açılış Konuşması
2.Divan Seçimi
3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası.
6.Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve ibrası.
7.Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve kabulü.
8.Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının Seçimi
9.Yıllık Üye Aidatlarının belirlenmesi.
10.Dilek ve Temenniler
11.Kapanış