Menü

YENİAD 3. OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME DUYURUSU

Pandemi sebebi ile üyelerimizin genel

Pandemi sebebi ile üyelerimizin genel kurula katılımı konusunda sıkıntılar yaşanacağına dair talepleri de dikkate alınarak 3. Olağan Genel Kurul toplantısının aksi karar alınıncaya kadar 6 (Altı) ay süre ile ertelenmesine, erteleme kararının derneğe ait web sayfasında ilanına oy çokluğu ile karar verilmiştir.