Menü

İlkelerimiz

 • Yüksek Ahlak

  İş ilişkilerimizde birinci temel prensibimiz; yüksek ahlak anlayışıdır. Ahlakın ön planda olmadığı bir iş dünyasında güven esaslı sağlıklı ilişkiler kurulamaz. Ahlak, verimi, bereketi ve kaliteyi yükseltir. İnancımız, ticarette ahlakı emreder: "

  Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.’’ (Nisâ 29)

  "Dürüst ve güvenilir tüccar, Ahirette peygamberler, Sıddıklar ve şehitlerle beraber olacaktır." (İbni Mâce, Ticaret: 1)

  “Allâh, sizin namazlarınıza, oruçlarınıza değil, para münasebetlerinize bakar.” buyurmuştur. (Kenzul-Ummal, 8435, 8436)

 • Adalet

  "En çok ben kazanayım" anlayışı değil, adil ve dürüst bir şekilde "biz kazanalım" düsturu prensibimizdir. Bu anlayışın egemen olmadığı ticari toplumlarda sömürü ve zulüm hâkimdir. Sosyal adalet, toplumsal barış ve huzur, ancak bu ilke ile tesis edilebilir.

 • İlkeli Rekabet

  Vahşi kapitalist anlayışından ve sömürgeci zihniyetten uzak; paylaşımcı, ahlaki prensiplere uygun bir rekabet anlayışına sahibiz.

 • İtibar, Onur ve Saygı

  Onurlu olmayı, bütün menfaatlerin önünde tutar, gururdan şiddetle kaçınırız. Hiçbir maddi menfaat bizim karşılıklı itibar ve saygınlık anlayışımızın önüne geçemez. “Âdemoğlunun iki dere dolusu malı olsa bir üçüncüsünü ister. Ademoğlunun içini / karnını topraktan başka bir şey dolduramaz.” (Buhârî, Rikâk, 10; Müslim, Zekât, 116)

 • Dayanışma

  Bir binanın tuğlaları gibi fedakârlıkla birbirimize sımsıkı kenetlenen ve sıkı sıkıya bağlanan bir dayanışma anlayışına sahibiz.

 • İnanç

  Önümüze koyduğumuz hedefleri başaracağımız konusunda sarsılmaz bir inanca sahibiz.

 • İstişare

  Konuları görüşürken özgürce fikirlerimizi ifade eder; mutlaka istişare eder, alınan kararları hepimizin ortak kararı kabul ederek, uygularız.

 • Azim

  İşlerimizde önyargı ve tutuculuğa saplanmadan; daima proaktif, atılgan ve istişarede alınan kararları bütün gücümüzle yerine getirmek için gayret sarf eden bir yapıya sahibiz.

 • Sabır

  İşlerimizi takip ederken hiçbir yılgınlık göstermeden işin hakkını vererek zamanında bitirmeyi esas alırız

 • Sadakat

  Çalıştığımız kuruma, ekip arkadaşlarımıza, ülkemize ve davamıza sıkı sıkıya bağlıyız.

 • Ehliyet ve Liyakat

  Görevi, işin gereğini yapabilecek donanımda olan, dürüst ve adalet anlayışına sahip insanlara veririz.

 • Cesaret

  İşlerimizde en güzel neticeyi alabilmek için gerektiğinde ölçülü ve hesaplı risk almaktan kaçınmayız.

 • Heyecan

  Şartlar ne kadar kötü olursa olsa asla pes etmez, her yeni gün aynı umut ve heyecanla davamız için çalışmayı sürdürürüz.

 • Sosyal Sorumluluk ve Çevre Bilinci

  Toplumumuza ve çevremize karşı son derece duyarlıyız. Kendimizi, şirketimizi, ülkemizi, tabiat ve insanlık değerlerini korumak ve yüceltmek için var gücümüzle çalışırız.

 • Gelişime Açık

  Ne kadar tecrübeli olursak olalım; sabit fikirden kaçınmayı, bireysel ve kurumsal gelişime her zaman açık; çağın bilgi ve donanımına sahip olmayı amaçlarız.